SCIMOTUS

Slim bewegen. Elk logistiek- of productieproces bestaat uit een opeenvolging van bewegingen. Bepaalde bewegingen dragen bij tot het realiseren van het doel (levering van goederen of samenstellen van een product), andere bewegingen zijn dan weer overbodig. We spreken hier over toegevoegde waarde (value added) en geen toegevoegde waarde (non-value added).

Met behulp van arbeidsanalyse en lean-principes gaan wij op zoek naar deze non-value added bewegingen en zoeken naar oplossingen om deze te elimineren of op zijn minst te beperken. Hierdoor creƫren we met minder inspanningen hetzelfde resultaat. Dus hogere productiviteit en kortere doorlooptijd.

Deze filosofie kan niet alleen op uw logistiek- en productieproces worden toegepast, maar ook op het onderhoud van uw machinepark.
Met principes als OEE, SMED, TPM kunnen omsteltijden en storingen verminderd worden.

Zelfs indien de processen (nog) niet bestaan, kunnen wij met behulp van MTM gaan berekenen wat de procestijd zal zijn. Dit kan bijvoorbeeld van pas komen bij het opmaken van offertes. Hierbij worden steeds proces-diagrammen en indien gewenst 2D of 3D lay-outs gemaakt.