Wat kunnen wij u bieden?

Industrial Engineering

Arbeidsanalyse

Door middel van waarnemingen gaan we kijken waar we de verliesfactoren zich bevinden. Deze analyses en metingen kunnen op verschillende manieren worden uitgevoerd.
MMO: Multimoment opname: Hierbij wordt op vastgelegde tijdstippen een observatie gemaakt van het te onderzoeken proces. 
Tijdsopname: Dit is de klassieke methode waarbij de effectieve duur van een proces met behulp van een chronometer gemeten wordt. 
MTM: hierbij wordt gewerkt met Predetermined motion time elementen. Voordeel hiervan is dat dit een puur theoretische benadering toelaat. 

TPM

TPM of Total Productive Maintenance is een geïntegreerde methode om het machinepark van een bedrijf te onderhouden. Gebaseerd op peilers zoals onder andere autonoom en gepland onderhoud wordt getracht de algemene machine efficiëntie (OEE) zo hoog mogelijk te krijgen. Want een machine die stilstaat, brengt niets op….
Wij bekijken samen met u hoe we de OEE van uw machinepark kunnen verhogen.

SMED

SMED of Single Minute Exchange of Die streeft ernaar om omsteltijden van machines terug te brengen naar minder dan 10 minuten (Single minute). Gekoppeld aan TPM streeft men ernaar om niet alleen het onderhoud, maar ook omstellingen naar een ander product zo snel mogelijk te laten verlopen. 
Door een analyse van de bestaande omstel-processen gaan we kijken waar we kunnen verbeteren.

Ondersteuning bij offerte-calculatie

Proces ontwikkeling

Het meest belangrijke element in het beantwoorden van een offerte-aanvraag is het juist vertalen van de aanvraag in een haalbaar en efficiënt proces. 
Met behulp van flow-charts, gaan we de processen visueel voorstellen met de nodige randinformatie. Bijkomstig kan eventueel ook een materiaalstroom diagram worden opgemaakt. (Sankey-diagram)

MTM berekening

Op basis van de flow-charts kan met behulp van MTM het proces omgezet worden in een berekening van de benodigde tijd voor dit proces . Het resultaat van deze berekening stelt ons in staat te bepalen hoeveel medewerkers er nodig zijn. Eventueel kan ook het benodigde machinepark gespecificeerd worden.

PFEP

PFEP of Plan For Every Part, is een analyse die uitgevoerd wordt op stuklijsten en voorraadlijsten om op basis daarvan te bepalen wat de ideale plaats in het magazijn is om de meest efficiënte materiaalstroom te genereren.

ABC-analyse

Met behulp van een ABC analyse kan worden berekend hoe een magazijn moet opgebouwd worden om zo klein mogelijke rijafstanden te krijgen en dus zo efficiënt mogelijk te werken.

Layout

Met behulp van een 2D of 3D tekening krijgt u een idee hoe uw magazijn of productiehal er zal uitzien. Dit is een zeer krachtig hulpmiddel om op voorhand al problemen te ontdekken en te voorkomen.

Technische presentatie

Samen met u kunnen we eventueel ook onze berekening en concept aan uw klanten voorstellen om op deze manier u doorheen het ganse proces met onze technische competentie te ondersteunen.

Interim Management

Operations managment

Algemeen aansturen van de produktie of logistieke afdeling.
Het is de taak van de operations manager om ervoor te zorgen dat een organisatie het maximale uit zijn kunnen haalt, met een vlotte en efficiënte dienstverlening die de verwachtingen van de klant inlost en zelfs overtreft.

Onderhouds management

Coördineren van de onderhouds-afdeling om uw machines optimaal te laten draaien door een degelijke planning van preventief  onderhoud. Daarnaast is een efficiënte “problem-solving” mindset essentieel om snel storingen te verhelpen.

Projekt management

Alles wat een begin en een eind heeft, resulterend in een product, is een project en vereist het toezicht en de leiding van een projectmanager.

Als projectmanager plannen, budgetteren, bewaken en rapporteren we over het project en vormen de brug tussen het hogere management en de teams die belast zijn met de daadwerkelijke uitvoering van het project.

Lean-implementatie

5S

Met behulp van de 5S fylosofie gaan we door middel van het creeren van orde en netheid de betrokkenheid, kwaliteitsbewustzijn en eigen verantwoordelijkheid van uw teams verhogen als aanzet tot continu verbeteren.

8 verliezen

In een volgende stap streven we ernaar om de verliezen uit het proces te halen. Maar voor ze eruit gehaald kunnen worden moeten ze natuurlijk eerst geïdentificeerd zijn. Hierbij kunnen deze 8 verliezen een leidraad zijn.

Standaard werk

Wanneer de verliezen uit het proces gehaald zijn en het ideale proces vastligt willen we natuurlijk dat iedereen dit proces ook volgt. Echter, standaard werk wil niet zeggen dat er geen veranderingen meer mogelijk zijn. Deze kunnen nog steeds ingevoerd worden, op voorwaarde dat iedereen ze volgt.

Visuele werkvloer

Een groot hulpmiddel en dikwijls een resultaat van de 5S en de 8 verliezen oefening is een visuele werkvloer. Op deze manier is het voor iedereen duidelijk wat op welke plaats thuishoort zodat zoeken overbodig wordt.

Pull / One piece flow

Een belangrijke kost binnen een bedrijf zijn de voorraden. Door te streven naar een Pull systeem, waarbij enkel geproduceerd wordt wat gevraagd is kan men al een grote stap in de goede richting zetten. Wanneer dit dan ook nog met een one piece flow principe gecombineerd wordt, spreken we echt van een slank (lean) productieproces.

Kanban

Kanban is een methode om de voorraden aan de productielijn zo klein mogelijk te houden. Kanban kan met een eenvoudig kaartsysteem, of meer geavanceerd via elektronische hulpmiddelen, geïntroduceerd worden.

Poka Yoke

Poka Yoke is een methode om fouten te voorkomen. Deze methode moet het onmogelijk maken om fouten te maken door bijvoorbeeld het ontwerp van het produkt zo aan te passen dat het maar op één manier past.

PDCA

Het uiteindelijke doel van de ganse Lean filosofie is het creëren van een streven van continu verbeteren op alle niveaus. Dit streven wordt perfect weerspiegeld door de PDCA (Plan do check act) (Plan doe controleer reageer) cirkel.

VSM

VSM of Value stream mapping is een methode om de huidige status the analyseren en de toekomstige status te ontwerpen. Het doel is om verliezen te identificeren en te elimineren of te verminderen.